Dansk kontakt

DET DANSKE UDVALG:

Udvalgsformand og kontaktperson:

Anne Lise Quorning, Hadsten
organist og korleder (Fredenskirken, Århus)
alq@fredenskirken.dk
Telefon: 0045 5124 4754

Øvrige danske udvalgsmedlemmer:

Povl Christian Balslev, Svendborg
organist og korleder, Vor Frue Kirke

Preben Berg, Odense
organist og korleder, Pårup kirke

Inger Krarup, Glamsbjerg
pens. musikskoleleder, medlem af FUKs Hovedbestyrelse

Kirsten Buskbjerg Lübker
Organist og korleder i Hårslev og Padesø

Kirsten Wind Retoft, Ringe
organist og korleder

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR: FUK