Om NKSF

Arrangementet har særlig fokus på den aktive udøvelse af korsang og deltagelse af nordiske amatørkor, der i deres virke har hovedvægt på gudstjeneste- og kirkemusik. Nordiske instruktører indstuderer et kirkemusikalsk repertoire i forskellige grupper, ligesom der indgår fællesværker for alle deltagere. Der afvikles en række koncerter, ligesom de deltagende kor medvirker ved gudstjenester i området, hvor arrangementet afvikles.

Formålet med Nordisk Kirkesangsfest er:

 • at styrke det nordiske fællesskab gennem sang og musik
 • at skabe et forløb med intensiv træning i forskellige discipliner indenfor korsang, hvor sangere kan dygtiggøre sig og korledere blive inspireret
 • at motivere og dygtiggøre den enkelte sanger og det enkelte kor, således at sangeren/koret vender tilbage til sit hjemkor/kirke med fornyet energi og evne til at løfte korsangen i kirken
 • at skabe et rum, hvor musikalske venskaber og relationer mellem deltagerne kan opstå med henblik på styrkelse af korsamarbejde på tværs af landegrænser.

Målgruppe
Voksne korsangere fra de nordiske lande – fra enten amatørkor eller professionelle kor, der i deres virke har hovedvægt på gudstjeneste- og kirkemusik. Der vil også være mulighed for individuel deltagelse.

Omfang
Forventet: 700 deltagere

Indhold
Alle sangere deltager i:

 • gudstjenester Kristi Himmelfartsdag i kirker på Fyn, derefter udflugt til fynske seværdigheder
 • alsang på Flakhaven (pladsen mellem Rådhus og Domkirke)
 • mindre koncerter i byrummet
 • stor koncert i Odense Koncerthus lørdag kl. 16:00 med uropførelse af nyskrevet ”Symfonisk Salme” samt ”Nordisk Messe” samt indslag fra de forskellige workshops.
 • afslutning i Odense Domkirke med højmesse søndag den 13. maj kl. 10:00
 • daglig undervisning i storgrupper (inddelt efter ønske og niveau) v/ professionelle nordiske instruktører.

I forbindelse med Kirkesangsfesten tilbydes forskellige turistattraktioner, så deltagerne har mulighed for at forlænge opholdet i Odense (før eller efter stævnet).

Arrangør
Nordisk Kirkesangsfest tilrettelægges af Folkekirkens Ungdomskor – Danmark.
Folkekirkens Ungdomskor er en organisation, der har til formål at fremme og højne dansk kirkekortradition. Målet er at styrke sangen med henblik på almen dannelse og til glæde for det enkelt menneske, menigheden og samfundet.

FUKs formål søges opfyldt på mange planer, og en af måderne er at arrangere stævner og kurser for korsangere og for dirigenter både lokalt, nationalt og i samarbejde med vore nordiske venner.

Et af disse nordiske stævner er Nordisk Kirkesangsfest.

Samarbejdspartnere

 • Odense Kommune
 • Kongreskompagniet
 • kirker i Fyns Stift
 • Nordiske korsammenslutninger

Sponsorer og støtte:
Odense Kommune

Historisk Baggrund
Fra 2002 etableredes Nordisk Kirkesangsfest som en festival for nordiske blandede kirkekor. Stævnet afholdes hvert 4. år – og for første gang er det blevet Danmarks tur til at afholde stævnet.

2018 5. Odense Danmark
2014 4. Tórshavn, Færøerne (530 deltagere)
2010 3. Vasa, Finland
2006 2. Oslo, Norge (800 deltagere)
2002 1. Karlstad, Sverige (700 deltagere)